Com passe fitxers entre Linux / Windows / Els meus fitxers?

Per a mantenir o copiar els meus fitxers entre sistemes o equips diferents s'ha d'utilitzar la carpeta personal en disco.uv.es.

» FAQ de Aules Informàtiques