3. Qui pot sol·licitar un compte?

Pot sol·licitar un compte qualsevol PAS/PDI que tinga compte actiu en la Universitat de València.
També podran sol·licitar una explica alumnes de la Universitat amb motiu d'algun treball de recerca, fi de grau, màster, etc. i baix permís dels seus professors corresponents.

En aquest últim cas el professor haurà de:
  • Tenir el compte de la Universitat de València registrada en la plataforma d'enquestes.
  • Sol·licitarà un grup on es trobarà inscrit juntament amb els estudiants que vagin a treballar amb la plataforma.
  • Enviarà un correu electrònic indicant els estudiants que van a pertànyer al grup.
Els estudiants sol·licitaran l'alta de la plataforma completant el formulari de sol·licitud de compte.
https://solialumni.uv.es/sol/mason/SelfService/UV/encuestas.html

El professor tindrà la responsabilitat i precaució que les enquestes elaborades pels alumnes compleixin amb les normes d'ús electrònic, protecció de dades i privadesa descrites en el punt 2 d'aquesta FAQ que es llegeixen i accepten,  a més, en el formulari de sol·licitud de compte.


Cas dels comptes de correu usuari@fundacions.uv.es


En aquesta situació el compte en la plataforma d'enquestes necessitaríem:
- La sol·licitud del usuari interessat acceptant els termes i condicions legals.
- Sol·licitud o correu electrònic del gerent de la fundació confirmant la inscripció de dita usuària.


» Encuestas