Un alumne, pot ser amfitrió d'inici si jo ho avale com a PAS/PDI?

Sí. Quan sol·licite la sala des de la secretaria virtual, en el camp "observacions" ha d'indicar que l'amfitrió serà un alumne i haurà d'indicar el seu usuari com alumni en la UV.

D'aquesta manera, no serà necessari l'accés inicial a la sala del PAS/PDI perquè siga possible la videoconferència. De fet, el sol·licitant no tindrà privilegis d'amfitrió, però sí l'alumne.

» FAQ de Multimedia