Manuals externs Moodle


En els següents enllaços es troben disponibles dos manuals per al professor que poden ser d'ajuda per al maneig de l'aplicació moodle.
Agraïm a la Universitat Politècnica de Madrid i a la Universitat de les Illes Balears hagen compartit aquests manuals.

La versión actual de moodle en la Universitat de València és 3.3.

Manual per al professor de moodle 3.3 de la Universitat Politècnica de Madrid.

Manual de moodle 3.2 de la Universitat de les Illes Balears (català).» FAQ de Aula Virtual