Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34276 Òptica quàntica . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1105 Grau en Física 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
37 27 10 31/01/2022 20/05/2022 23/05/2022 13/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 30 10 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 11:30 12:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimarts 11:30 12:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 10:00 11:00 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 10:00 11:00 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
Setmanes imparelles
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
      Dijous 12:30 13:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 11:30 12:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 11:30 12:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
      Dijous 13:30 14:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimarts 12:30 13:30 AULA AI-1 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 EUGENIO ROLDAN SERRANO
GERMAN JOSE DE VALCARCEL GONZALVO
ALBERT FERRANDO COGOLLOS