Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43872 Mètodes òptics i psicofísics d'avaluació visual . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2175 M.U. en Optometria Avançada i Ciències de la Visió 13-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
17 15 2 13/09/2021 23/12/2021 10/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 15 25 Castellà De vesprada
L 0 17 15 2 Castellà De vesprada
T 0 40 15 25 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 0 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 20:00 AULA d'INFORMATICA II FAC. DE FÍSICA (BLOC D)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 M JOSEFA LUQUE COBIJA
VICENTE FERRANDO MARTIN
L 0 M JOSEFA LUQUE COBIJA
VICENTE FERRANDO MARTIN
T 0 WALTER DANIEL FURLAN
M JOSEFA LUQUE COBIJA