Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43880 Introducció a la investigació II . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2175 M.U. en Optometria Avançada i Ciències de la Visió 13-V.2 2 1 1 Optatiu Veure guia
3144 Optometria i Ciències de la Visió 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: P1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 8 32 13/09/2021 23/12/2021 14/01/2022 13/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 7 33 Castellà De vesprada
I 0 40 7 33 Castellà De vesprada
T 0 40 7 33 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:30 17:30 AULA INFORMÀTICA 2 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 JOSE JUAN ESTEVE TABOADA
I 0 JOSE JUAN ESTEVE TABOADA
T 0 WALTER DANIEL FURLAN
JOSE JUAN ESTEVE TABOADA