Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34185 Laboratori de química I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1110 Grau de Química V2-2018 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: D4
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
12 8 4 13/09/2021 20/12/2021 20/12/2021 16/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 0 12 8 4 Valencià De matí
U 0 12 8 4 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 0 13/09/2021 20/12/2021 Dilluns 09:15 13:30 LABORATORI QUÍMICA GENERAL FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
U 0 13/09/2021 20/12/2021 Dilluns 11:00 13:30 LABORATORI QUÍMICA GENERAL FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 0 MIRIAM BENEITO CAMBRA
U 0 MIRIAM BENEITO CAMBRA