Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34205 Química orgànica III . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1110 Grau de Química V2-2018 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
62 59 3 31/01/2022 20/05/2022 01/06/2022 28/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 62 59 3 Castellà De vesprada
U 1 62 34 28 Castellà De vesprada
U 2 30 25 5 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 16:00 AULA F1.5 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 16:00 AULA F1.5 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 16:00 AULA F1.5 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 PABLO GAVIÑA COSTERO
U 1 PABLO GAVIÑA COSTERO
U 2 PABLO GAVIÑA COSTERO