Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 36453 Química Orgànica I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1110 Grau de Química V2-2018 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
59 55 4 13/09/2021 23/12/2021 26/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 60 56 4 Castellà De vesprada
U 1 29 25 4 Castellà De vesprada
U 2 31 31 0 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 16:00 17:00 AULA F1.4 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 15:00 16:00 AULA F1.4 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 16:00 AULA F1.4 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 RAMON JOSE ZARAGOZA CARDELLS
U 1 RAMON JOSE ZARAGOZA CARDELLS
U 2 RAMON JOSE ZARAGOZA CARDELLS