Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 36453 Química Orgànica I . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1110 Grau de Química V2-2018 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: C
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
60 46 14 13/09/2021 23/12/2021 26/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 60 46 14 Valencià De matí
U 1 30 24 6 Valencià De matí
U 2 30 22 8 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 11:00 12:00 AULA E1.1 FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 12:00 AULA E1.1 FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 11:00 12:00 AULA E1.1 FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 MARIA LUZ CARDONA PROSPER
U 1 MARIA LUZ CARDONA PROSPER
U 2 MARIA LUZ CARDONA PROSPER