Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 36455 Laboratori Química Orgànica I . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1110 Grau de Química V2-2018 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: C1
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
12 12 0 31/01/2022 04/05/2022 04/05/2022 23/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 0 12 12 0 Valencià De vesprada
U 0 12 12 0 Valencià De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 0 31/01/2022 04/05/2022 Dilluns 17:00 19:30 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 0 31/01/2022 04/05/2022 Dimarts 15:00 17:00 LABORATORI DE QUÍMICA ORGÀNICA A FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 0 SANTIAGO DIAZ OLTRA
U 0 SANTIAGO DIAZ OLTRA