Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 42933 Determinació estructural mitjançant RMN . 2 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2109 M.U. en Tècniques Experimentals en Química 11-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
14 12 2 13/09/2021 23/12/2021 11/01/2022 06/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 40 13 27 Castellà De vesprada
L 0 16 13 3 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 16:00 19:00 AULA F 4.1 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
L 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 13:30 14:30 AULA F1.3 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
      Dilluns 16:00 20:00 LABORATORI DE QUIMICA ANALITICA I FAC. DE QUÍMICA (BLOC E)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 EMILIO JOSE PARDO MARIN
FRANCESC ALBERT ESTEVE TURRILLAS
L 0 EMILIO JOSE PARDO MARIN