Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44994 Estratègies analítiques per a la resolució de problemes socioeconòmics . 5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2249 Màster Universitari en Química 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
23 12 11 13/09/2021 23/12/2021 25/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 14 26 Castellà De vesprada
U 0 25 14 11 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 13:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
U 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 13:00 AULA F3.2 FAC. DE QUÍMICA (BLOC F)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 JUAN JOSE BAEZA BAEZA
MARIA JOSE RUIZ ANGEL
DAVID PEREZ GUAITA
U 0 MARIA JOSE RUIZ ANGEL
DAVID PEREZ GUAITA