Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44384 Conservació preventiva en arxius i biblioteques . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2213 M.U. en Patrimoni Cultural: Identif.,Anàlisi i Gestió 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 15 25 31/01/2022 30/03/2022 05/05/2022 05/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
O 0 40 15 25 Castellà De vesprada
P 0 40 15 25 Castellà De vesprada
T 0 40 15 25 Castellà De vesprada
U 0 40 15 25 Castellà De vesprada
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 16:00 17:00 LABORATORI F.1.4 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
P 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 16:00 17:00 LABORATORI F.1.4 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 18:00 19:00 LABORATORI F.1.4 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
U 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 16:00 17:00 LABORATORI F.1.4 FACULTAT GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
O 0 JUAN ANTONIO ALONSO LLORCA
P 0 JUAN ANTONIO ALONSO LLORCA
T 0 JOSE LUIS JIMENEZ SALVADOR
MARIA LUZ MANDINGORRA LLAVATA
JUAN ANTONIO ALONSO LLORCA
U 0 JUAN ANTONIO ALONSO LLORCA