Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44926 Pràctiques externes: literatura i teatre . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2240 M.U. en Estudis Hispànics Avanç:Aplicac.-Investig. 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: SD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 0 50 13/09/2021 20/05/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 1 50 0 50 Castellà De vesprada