Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33048 Mètodes moleculars en biologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 57 7 31/01/2022 20/05/2022 06/06/2022 28/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 31 1 Valencià De matí
I 2 32 26 6 Valencià De matí
L 1 16 16 0 Valencià De matí
L 2 16 15 1 Valencià De matí
L 3 16 14 2 Valencià De matí
L 4 16 12 4 Valencià De matí
P 1 32 31 1 Valencià De matí
P 2 32 26 6 Valencià De matí
T 0 80 57 23 Valencià De matí
U 1 16 16 0 Valencià De matí
U 2 16 15 1 Valencià De matí
U 3 16 14 2 Valencià De matí
U 4 16 12 4 Valencià De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 13:30 14:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 09:00 11:00 AULA INFORMÀTICA 5 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 1 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 09:00 11:00 LABORATORI 7 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 09:00 10:00 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 08:30 09:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
I 2 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 11:30 13:30 AULA INFORMÀTICA 6 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 09:00 11:00 LABORATORI 7 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
P 2 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 10:00 11:00 AULA AI-9 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 10:15 11:00 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 09:30 10:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 09:00 11:00 LABORATORI 7 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 10:30 11:30 AULA AI-16 A AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 10:30 11:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 09:00 11:00 LABORATORI 7 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 11:30 12:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
      Dilluns 11:30 12:30 AULA AI-15 A AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 MARTA PLA DIAZ
I 2 MARTA PLA DIAZ
L 1 ADA FRATTINI LLORENS
L 2 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 3 ARTURO LOPEZ CASTEL
L 4 JAVIER DAVID LLUESMA
P 1 JOSE MANUEL CUEVAS TORRIJOS
P 2 JOSE MANUEL CUEVAS TORRIJOS
T 0 CAROLINA RAUSELL SEGARRA
U 1 CAROLINA RAUSELL SEGARRA
U 2 CAROLINA RAUSELL SEGARRA
U 3 CAROLINA RAUSELL SEGARRA
U 4 CAROLINA RAUSELL SEGARRA