Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33049 Zoologia . 10 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
65 64 1 13/09/2021 20/05/2022 26/05/2022 16/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 16 0 Castellà De matí
L 2 16 16 0 Castellà De matí
L 3 16 16 0 Castellà De matí
L 4 19 18 1 Castellà De vesprada
T 0 80 66 14 Castellà De matí
U 1 16 16 0 Castellà De matí
U 2 16 16 0 Castellà De matí
U 3 16 16 0 Castellà De matí
U 4 19 18 1 Castellà De vesprada
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 08:30 09:30 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:30 17:30 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:30 17:30 LABORATORI 10 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimarts 12:00 14:15 AULA INFORMÀTICA 6 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
      Dimecres 12:00 14:15 AULA INFORMÀTICA 6 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimecres 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:15 AULA INFORMÀTICA 6 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 17:30 19:30 LABORATORI 2 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimarts 15:30 17:30 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimarts 17:30 19:30 AULA INFORMÀTICA 5 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:30 17:30 LABORATORI 3 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 JUAN ANTONIO BALBUENA DIAZ-PINES
L 2 FRANCISCO ESTEBAN MONTERO ROYO
ROBERTO GARCIA ROA
SOFIA TEN GONZALEZ
L 3 JUAN ANTONIO RAGA ESTEVE
JESUS TOMAS AGUIRRE
ANA PEREZ DEL OLMO
DAVID RUIZ GARCIA
L 4 FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ MARTINEZ
T 0 JUAN ANTONIO RAGA ESTEVE
U 1 FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ MARTINEZ
U 2 FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ MARTINEZ
U 3 FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ MARTINEZ
U 4 FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
MARIA MERCEDES FERNANDEZ MARTINEZ