Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33050 Fisiologia animal . 10 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
48 42 6 13/09/2021 20/05/2022 10/06/2022 01/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 15 1 Valencià De matí
L 2 16 16 0 Valencià De matí
L 3 16 11 5 Valencià De matí
P 1 48 42 6 Valencià De matí
T 0 80 42 38 Valencià De matí
U 1 16 15 1 Valencià De matí
U 2 16 16 0 Valencià De matí
U 3 16 11 5 Valencià De matí
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 10:30 11:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
P 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 12:00 14:00 AULA AI-16 B AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 09:30 10:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 11:30 12:30 AULA B-1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 10:30 11:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 11:30 12:30 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 10:30 11:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 11:30 12:30 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 12:00 15:00 LABORATORI 20 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
P 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 12:00 14:00 AULA AI-15 B AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 10:30 11:30 AULA AI-15 A AULARI INTERFACULTATIU
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 12:00 15:00 LABORATORI 20 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 12:00 15:00 LABORATORI 20 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
P 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 12:00 14:00 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA DOLORES GARCERA ZAMORANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ
L 2 MARIA DOLORES GARCERA ZAMORANO
MARÍA CASTELLO RUIZ
L 3 MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ
P 1 MARIA ABELLAN ALVARO
MARÍA CASTELLO RUIZ
T 0 MARIA CARMEN AGUSTIN PAVON
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ
U 1 MARIA DOLORES GARCERA ZAMORANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ
U 2 MARIA DOLORES GARCERA ZAMORANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ
U 3 MARIA DOLORES GARCERA ZAMORANO
MIGUEL ANGEL SILVESTRE CAMPS
MARÍA CASTELLO RUIZ