Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33051 Botànica . 10 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 62 2 13/09/2021 20/05/2022 02/06/2022 27/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 16 0 Valencià De matí
L 2 16 16 0 Valencià De matí
L 3 16 16 0 Valencià De matí
L 4 16 14 2 Valencià De matí
T 0 80 62 18 Valencià De matí
U 1 16 16 0 Valencià De matí
U 2 16 16 0 Valencià De matí
U 3 16 16 0 Valencià De matí
U 4 16 14 2 Valencià De matí
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 12:30 13:30 AULA AI-4 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimecres 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 3 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
U 4 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 09:00 11:00 LABORATORI 6 EDIFICIO B_P1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 08:00 14:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL
L 2 ANTONI AGUILELLA PALASI
JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL
PATRICIA MOYA GAY
L 3 FERNANDO BOISSET LOPEZ
L 4 JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL
MARIA BELEN ALBERTOS BOFARULL
T 0 MARIA BELEN ALBERTOS BOFARULL
JOSE GABRIEL SEGARRA MORAGUES
U 1 JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL
U 2 JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL
U 3 FERNANDO BOISSET LOPEZ
U 4 JOSEP ANTONI ROSSELLO PICORNELL