Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33053 L'arbre de la vida . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 53 11 13/09/2021 23/12/2021 28/01/2022 30/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 26 6 Valencià De matí
I 2 32 27 5 Valencià De matí
L 1 16 12 4 Valencià De matí
L 2 16 14 2 Valencià De matí
L 3 16 14 2 Valencià De matí
L 4 16 13 3 Valencià De matí
P 1 32 26 6 Valencià De matí
P 2 32 27 5 Valencià De matí
T 0 64 53 11 Valencià De matí
U 1 16 12 4 Valencià De matí
U 2 16 14 2 Valencià De matí
U 3 16 14 2 Valencià De matí
U 4 16 13 3 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 09:30 10:30 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:00 15:00 AULA INFORMÀTICA 5 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 LABORATORI 11 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
      Dimecres 12:00 14:00 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:00 15:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:00 13:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
      Dimarts 13:00 14:00 AULA AI-2 AULARI INTERFACULTATIU
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 12:00 15:00 AULA INFORMÀTICA 5 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
      Dimecres 12:15 15:00 AULA INFORMÀTICA 4 B FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:00 14:00 LABORATORI 11 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
      Dimecres 12:00 14:00 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:00 15:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:00 13:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 10:00 12:00 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
      Dimecres 12:00 14:00 LABORATORI 11 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:15 13:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
      Dilluns 12:00 13:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 11 EDIFICIO A_PB FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
      Dimecres 10:00 12:00 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 12:15 13:00 AULA AI-5 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 13:00 14:00 AULA AI-8 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 ANTONI AGUILELLA PALASI
SONIA ROS FRANCH
CARLOS VALIENTE MULLOR
I 2 ANTONI AGUILELLA PALASI
SONIA ROS FRANCH
CARLOS VALIENTE MULLOR
L 1 ANTONI AGUILELLA PALASI
MARIA VICTORIA PAREDES ALIAGA
L 2 ANTONI AGUILELLA PALASI
MARIA VICTORIA PAREDES ALIAGA
L 3 ANTONI AGUILELLA PALASI
OSCAR CABALLERO CHORDA
L 4 ANTONI AGUILELLA PALASI
OSCAR CABALLERO CHORDA
P 1 ANTONI AGUILELLA PALASI
CARLOS VALIENTE MULLOR
SONIA ROS FRANCH
P 2 ANTONI AGUILELLA PALASI
SONIA ROS FRANCH
CARLOS VALIENTE MULLOR
T 0 MIGUEL GUARA REQUENA
LUIS FCO. PASCUAL CALAFORRA
U 1 MIGUEL GUARA REQUENA
LUIS FCO. PASCUAL CALAFORRA
U 2 MIGUEL GUARA REQUENA
LUIS FCO. PASCUAL CALAFORRA
U 3 MIGUEL GUARA REQUENA
LUIS FCO. PASCUAL CALAFORRA
U 4 MIGUEL GUARA REQUENA
LUIS FCO. PASCUAL CALAFORRA