Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33055 Paleontologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1100 Grau de Biologia 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
54 50 4 13/09/2021 23/12/2021 28/01/2022 15/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 15 1 Valencià De matí
L 2 16 16 0 Valencià De matí
L 3 16 14 2 Valencià De matí
L 4 16 5 11 Valencià De matí
T 0 80 50 30 Valencià De matí
U 1 18 15 3 Valencià De matí
U 2 18 18 0 Valencià De matí
U 3 18 17 1 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 09:30 10:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:00 14:00 LABORATORI 2 DE PALEANTOLÒGIA Edif A P3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
      Divendres 08:30 20:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 14:00 15:00 LABORATORI 2 DE PALEANTOLÒGIA Edif A P3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 08:30 20:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
      Divendres 13:00 15:00 LABORATORI 2 DE PALEANTOLÒGIA Edif A P3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 08:30 09:30 AULA AI-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 LABORATORI 2 DE PALEANTOLÒGIA Edif A P3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
      Divendres 08:30 20:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 10:30 11:30 AULA B-1 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC B)
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 08:30 20:30 TRABAJO CAMPO TRABAJO CAMPO
      Dimecres 12:00 14:00 LABORATORI 2 DE PALEANTOLÒGIA Edif A P3 FAC. BIOLÒGIQUES (BLOC A)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 CARLOS MARTINEZ PEREZ
OSCAR CABALLERO CHORDA
L 2 PLINIO MONTOYA BELLO
L 3 PLINIO MONTOYA BELLO
L 4 PLINIO MONTOYA BELLO
T 0 PLINIO MONTOYA BELLO
CARLOS MARTINEZ PEREZ
U 1 PLINIO MONTOYA BELLO
U 2 PLINIO MONTOYA BELLO
U 3 PLINIO MONTOYA BELLO