Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34723 Periodòncia . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1206 Grau d'Odontologia 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
77 68 9 13/09/2021 20/05/2022 23/05/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
G 1 5 4 1 Castellà De matí
G 2 5 5 0 Castellà De matí
G 3 5 5 0 Castellà De matí
G 4 5 5 0 Castellà De matí
G 5 5 5 0 Castellà De matí
G 6 5 5 0 Valencià De matí
G 7 5 5 0 Valencià De matí
G 8 5 5 0 Valencià De matí
G 9 5 5 0 Valencià De matí
G 10 5 5 0 Valencià De matí
G 11 5 5 0 Valencià De matí
G 12 5 5 0 Castellà De matí
G 13 6 6 0 Castellà De matí
G 14 6 6 0 Valencià De matí
L 1 16 16 0 Castellà De matí
L 2 16 15 1 Castellà De matí
L 3 16 15 1 Valencià De matí
L 4 16 16 0 Valencià De matí
L 5 16 9 7 Valencià De matí
P 1 40 35 5 Castellà De matí
P 2 40 36 4 Castellà De matí
T 0 80 71 9 Castellà De matí
Horaris
Tot l'any
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 08:00 09:00 AULA 2 CLÍNICA ODONTOLÒGICA
      Dimarts 08:00 09:00 AULA 2 CLÍNICA ODONTOLÒGICA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
G 1 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
G 2 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
ANDRES LOPEZ ROLDAN
FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
REGINA IZQUIERDO FORT
PABLO MICO MARTINEZ
BLANCA SERRA PASTOR
G 3 ANDRES LOPEZ ROLDAN
PABLO MICO MARTINEZ
G 4 ANDRES LOPEZ ROLDAN
ALBERTO CABO NADAL
BLANCA SERRA PASTOR
G 5 ANDRES LOPEZ ROLDAN
PEDRO JOSE ALMIÑANA PASTOR
PABLO MICO MARTINEZ
G 6 FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
G 7 FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
G 8 FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
PEDRO JOSE ALMIÑANA PASTOR
MARTA SEGARRA VIDAL
G 9 REGINA IZQUIERDO FORT
G 10 MARTA SEGARRA VIDAL
PABLO MICO MARTINEZ
G 11 PABLO MICO MARTINEZ
IRIS IBORRA BADIA
G 12 MARTA SEGARRA VIDAL
IRIS IBORRA BADIA
G 13 ANDRES LOPEZ ROLDAN
FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
REGINA IZQUIERDO FORT
IRIS IBORRA BADIA
BLANCA SERRA PASTOR
G 14 ALBERTO CABO NADAL
IRIS IBORRA BADIA
L 1 ANDRES LOPEZ ROLDAN
FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
REGINA IZQUIERDO FORT
L 2 FRANCISCO JOSE GIL LOSCOS
FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
L 3 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
REGINA IZQUIERDO FORT
L 4 REGINA IZQUIERDO FORT
MARTA SEGARRA VIDAL
L 5 MARTA SEGARRA VIDAL
PEDRO JOSE ALMIÑANA PASTOR
P 1 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
P 2 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA
T 0 FRANCISCO M ALPISTE ILLUECA