Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 36321 Urgències pediàtriques . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1204 Grau de Medicina 1 1 5 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
80 80 0 13/09/2021 23/12/2021 25/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
C 1 10 10 0 Castellà De vesprada
C 2 10 10 0 Castellà De vesprada
C 3 10 10 0 Castellà De vesprada
C 4 10 10 0 Castellà De vesprada
C 5 10 10 0 Castellà De vesprada
C 6 10 10 0 Castellà De vesprada
C 7 10 10 0 Castellà De vesprada
C 8 10 10 0 Castellà De vesprada
T 0 80 80 0 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 16:00 18:00 AULA A7 FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
C 1 JULIO CARLOS ALVAREZ PITTI
FRANCISCO JOSE AGUILAR BACALLADO
MARIA ELENA MONTESINOS SANCHIS
NURIA GARCIA CARBONELL
C 2 JOSE JUAN ALCON SAEZ
RAFAEL GOMEZ ZAFRA
MARIA DOLORES MARAVALL LLAGARIA
MARIA TERESA GUIXERES ESTEVE
C 3 ANA ISABEL PINEDA CAPLLIURE
SARA PONS MORALES
ESTHER BALLESTER ASENSIO
C 4 MIGUEL TORTAJADA GIRBES
MARIA ELENA ROMAN ORTIZ
MANUEL PORCAR ALMELA
C 5 FRANCISCO JAVIER ESTAÑ CAPELL
JUAN MARIN SERRA
MARIA ISABEL LAZARO CARREÑO
JOSE RAFAEL BRETON MARTINEZ
C 6 JUAN IGNACIO MUÑOZ BONET
FRANCISCO NUÑEZ GOMEZ
PATRICIA MARIA ROSELLO MILLET
JOSE LUIS LOPEZ-PRATS LUCEA
C 7 ADELA CAÑETE NIETO
NURIA BORONAT GONZALEZ
PATRICIA CORRECHER MEDINA
JULIA BALAGUER GUILL
C 8 MARIA ISABEL IZQUIERDO MACIAN
ISIDRO JOSE VITORIA MIÑANA
PATRICIA CORRECHER MEDINA
MARIA PILAR SAENZ GONZALEZ
T 0 ADELA CAÑETE NIETO
NURIA GARCIA CARBONELL
FRANCISCO JOSE AGUILAR BACALLADO
JOSE JUAN ALCON SAEZ
JULIO CARLOS ALVAREZ PITTI
ESTHER BALLESTER ASENSIO
RAFAEL GOMEZ ZAFRA
MIGUEL TORTAJADA GIRBES
JOSE RAFAEL BRETON MARTINEZ
PARISA KHODAYAR PARDO
FRANCISCO JAVIER ESTAÑ CAPELL
FRANCISCO NUÑEZ GOMEZ
JUAN IGNACIO MUÑOZ BONET
MARIA DESAMPARADOS LURBE FERRER
PATRICIA MARIA ROSELLO MILLET