Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 41093 Treball fi de màster . 15 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2006 M.U. en Ciències Odontològiques 09-V.1 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 12 28 01/02/2022 21/06/2022 21/07/2022 21/09/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 12 28 Castellà De matí
O 0 40 12 28 Castellà De matí
U 0 40 12 28 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 0 JOSE MANUEL ALMERICH SILLA
LEOPOLDO FORNER NAVARRO
FRANCISCO JAVIER SILVESTRE DONAT
JOSE MARIA MONTIEL COMPANY
VANESSA MARIA DE PAREDES GALLARDO
LETICIA BAGAN DEBON
DAVID PEÑARROCHA OLTRA
ANDRES LOPEZ ROLDAN
TERESA ALMERICH TORRES
VERONICA GARCIA SANZ
MARIA FERNANDA SOLA RUIZ