Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33936 Psicologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1205 Grau de Nutrició Humana i Dietètica 1 1 1 Troncal Veure guia
1211 PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica 1 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
44 40 4 13/09/2021 23/12/2021 20/01/2022 15/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 26 14 Castellà De vesprada
E 2 40 15 25 Castellà De vesprada
E 99 40 1 39 Castellà De vesprada
T 0 85 42 43 Castellà De vesprada
U 1 21 10 11 Castellà De vesprada
U 2 21 15 6 Castellà De vesprada
U 3 24 16 8 Castellà De vesprada
U 99 25 1 24 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 14:00 15:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 16:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:00 16:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
E 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 15:00 16:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:00 17:00 AULA AF-15 B AULARI INTERFACULTATIU
      Dijous 17:00 18:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 16:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO
E 2 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO
T 0 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO
U 1 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO
U 2 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO
U 3 MARIA AMPARO COTOLI CRESPO