Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33939 Química general . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1205 Grau de Nutrició Humana i Dietètica 1 1 1 Troncal Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
100 63 37 13/09/2021 23/12/2021 24/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 26 14 Valencià De matí
E 2 40 25 15 Valencià De matí
E 99 40 12 28 Valencià De matí
L 1 16 12 4 Valencià De vesprada
L 2 16 7 9 Valencià De vesprada
L 3 16 10 6 Valencià De vesprada
L 4 16 12 4 Valencià De vesprada
L 5 16 10 6 Valencià De vesprada
L 99 20 12 8 Valencià De vesprada
T 0 100 63 37 Valencià De matí
U 1 20 11 9 Valencià De matí
U 2 20 12 8 Valencià De matí
U 3 20 15 5 Valencià De matí
U 4 20 13 7 Valencià De matí
U 99 20 12 8 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 09:00 10:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 11:00 12:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 15:00 18:45 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-16 FAC. DE FARMÀCIA
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 12:00 13:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
E 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 10:00 11:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:00 18:45 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-16 FAC. DE FARMÀCIA
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 09:00 10:00 AULA AF-15 B AULARI INTERFACULTATIU
      Dijous 13:00 14:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 15:00 18:45 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-16 FAC. DE FARMÀCIA
U 3 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 10:00 11:00 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:00 18:45 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-16 FAC. DE FARMÀCIA
U 4 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 09:00 10:00 AULA AF-15 B AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 09:00 10:15 AULA AF-7 AULARI INTERFACULTATIU
L 5 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 18:45 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-16 FAC. DE FARMÀCIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 ALICIA FORMENT ALIAGA
E 2 ALICIA FORMENT ALIAGA
L 1 ALICIA FORMENT ALIAGA
L 2 ISAAC BROTONS ALCAZAR
L 3 ISAAC BROTONS ALCAZAR
L 4 PAZ SEBASTIA LUNA
L 5 PAZ SEBASTIA LUNA
T 0 ALICIA FORMENT ALIAGA
U 1 ALICIA FORMENT ALIAGA
U 2 ALICIA FORMENT ALIAGA
U 3 ALICIA FORMENT ALIAGA
U 4 ALICIA FORMENT ALIAGA