Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33961 Patologia molecular . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1205 Grau de Nutrició Humana i Dietètica 0 1 0 Obligatori Veure guia
1 1 2 Obligatori Veure guia
1211 PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
80 64 16 31/01/2022 20/05/2022 26/05/2022 23/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 21 19 Valencià De matí
E 2 40 24 16 Valencià De matí
E 99 40 19 21 Valencià De matí
T 0 100 64 36 Valencià De matí
U 1 25 24 1 Valencià De matí
U 2 25 21 4 Valencià De matí
U 99 22 19 3 Valencià De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 13:00 14:00 AULA AF-9 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 10:00 11:00 AULA AF-9 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 11:00 12:00 AULA AF-9 AULARI INTERFACULTATIU
E 2 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 12:00 14:00 AULA AF-9 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 11:00 12:00 AULA AF-15 B AULARI INTERFACULTATIU
      Dimecres 13:00 14:00 AULA AF-9 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
E 2 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
T 0 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
VICENTE MIRALLES FERNANDEZ
U 1 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
U 2 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR