Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 33961 Patologia molecular . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1205 Grau de Nutrició Humana i Dietètica 0 1 0 Obligatori Veure guia
1 1 2 Obligatori Veure guia
1211 PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: DG
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
60 26 34 31/01/2022 20/05/2022 26/05/2022 23/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 40 25 15 Castellà De vesprada
E 99 40 1 39 Castellà De vesprada
T 0 80 26 54 Castellà De vesprada
U 1 20 11 9 Castellà De vesprada
U 2 20 14 6 Castellà De vesprada
U 99 20 1 19 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 16:00 17:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 16:00 18:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 16:00 17:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 14:00 15:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 ROSA GUASCH AGUILAR
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
T 0 ROSA GUASCH AGUILAR
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
VICENTE MIRALLES FERNANDEZ
U 1 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
U 2 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR