Contenidos

Curso: 2021-22
Asignatura: 33961 Patología Molecular . 4,5 ECTS
Titulaciones
Titulación Nombre Ciclo Objetivo Curso Caracter Guía docente asignatura
1205 Grado de Nutrición Humana y Dietética 0 1 0 Obligatorio Ver guía
1 1 2 Obligatorio Ver guía
1211 PDG Farmacia-Nutrición Humana y Dietética 1 1 5 Obligatorio Ver guía
Grupo: DG
Plazas grado Fechas Exámenes
Cap. Num.Mat. Lib. Desde Hasta Conv.1 Conv.2
60 26 34 31/01/2022 20/05/2022 26/05/2022 23/06/2022
Subgrupos
Tipo aula Subgrupo Capacidad Num.Mat. Plazas libres Idioma Horario
E 1 40 25 15 Castellano Tarde
E 99 40 1 39 Castellano Tarde
T 0 80 26 54 Castellano Tarde
U 1 20 11 9 Castellano Tarde
U 2 20 14 6 Castellano Tarde
U 99 20 1 19 Castellano Tarde
Horarios
Segundo cuatrimestre
Parte del período lectivo
Subgrupo Desde Hasta Día De A Aula Edificio
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Martes 16:00 17:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 31/01/2022 20/05/2022 Viernes 16:00 18:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Martes 16:00 17:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Miércoles 14:00 15:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
Profesores
Tipo aula Subgrupo Nombre y apellidos
E 1 ROSA GUASCH AGUILAR
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
T 0 ROSA GUASCH AGUILAR
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
VICENTE MIRALLES FERNANDEZ
U 1 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR
U 2 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
ROSA GUASCH AGUILAR