Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34090 Bioquímica clínica i hematologia . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1201 Grau de Farmàcia 1 1 4 Obligatori Veure guia
1211 PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
94 91 3 31/01/2022 20/05/2022 10/06/2022 01/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 48 48 0 Castellà De matí
E 2 48 43 5 Castellà De matí
L 1 16 5 11 Castellà De vesprada
L 2 16 16 0 Castellà De vesprada
L 3 16 16 0 Castellà De vesprada
L 4 16 16 0 Castellà De vesprada
L 5 16 16 0 Valencià De vesprada
L 99 23 22 1 Castellà De vesprada
T 0 100 91 9 Castellà De matí
U 1 19 19 0 Castellà De matí
U 2 19 19 0 Castellà De matí
U 3 19 19 0 Castellà De matí
U 4 19 18 1 Castellà De matí
U 5 19 16 3 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 12:00 13:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
E 1 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 09:00 10:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 1 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimecres 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
U 1 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 09:00 10:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 09:00 10:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
E 2 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 10:00 11:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 2 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimarts 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
U 2 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 13:00 14:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 3 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimecres 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
U 3 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 13:00 14:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 4 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimecres 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
U 4 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 12:00 13:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
L 5 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 15:00 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-1 FAC. DE FARMÀCIA
      Dimarts 15:15 18:15 LABORATORI DE PRÀCTIQUES-2 FAC. DE FARMÀCIA
U 5 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 13:00 14:00 AULA AF-18 AULARI INTERFACULTATIU
      Divendres 09:00 10:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
E 2 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
L 1 MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
L 2 MARIA AMELIA MURGUI FAUBEL
MERCE GOMAR ALBA
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
L 3 MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
MERCE GOMAR ALBA
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
L 4 JUAN BAUTISTA SALOM SANVALERO
MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
ALONSO FELIPE RUIZ
L 5 MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
ERNESTO ESTORNELL RAMOS
JUAN BAUTISTA SALOM SANVALERO
T 0 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
ALONSO FELIPE RUIZ
U 1 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
U 2 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
U 3 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
U 4 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS
U 5 ERNESTO ESTORNELL RAMOS
BLANCA NATIVIDAD NAVARRO CUBELLS