Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34091 Salut pública . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1201 Grau de Farmàcia 1 1 4 Obligatori Veure guia
1211 PDG Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: DG
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
32 21 11 13/09/2021 17/05/2022 18/05/2022 29/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 1 32 21 11 Castellà De matí
I 1 32 21 11 Castellà De matí
T 0 80 21 59 Castellà De vesprada
U 1 16 6 10 Castellà De vesprada
U 2 16 15 1 Castellà De vesprada
Horaris
Tot l'any
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dilluns 15:00 16:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 17:00 18:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 17:00 18:00 AULA AF-2 AULARI INTERFACULTATIU
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
E 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 09:30 13:00 AULA AI-6 AULARI INTERFACULTATIU
I 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 09:00 13:00 AULA D'INFORMÁTICA I FAC. DE FARMÀCIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 1 ESTEFANIA FERRER CARACO
I 1 EVA MARIA ASENSIO MARQUEZ
IGNACIO MANUEL GIMENEZ ALBA
T 0 MARIA MANUELA MORALES SUAREZ-VARELA
JUAN FRANCISCO MARTINEZ BLANCH
ESTEFANIA FERRER CARACO
U 1 JUAN FRANCISCO MARTINEZ BLANCH
U 2 JUAN FRANCISCO MARTINEZ BLANCH