Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34341 Ortopodologia III . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1208 Grau de Podologia 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
61 52 9 13/09/2021 23/12/2021 11/01/2022 13/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 16 13 3 Valencià De matí
L 2 16 13 3 Valencià De matí
L 3 16 13 3 Valencià De matí
L 4 16 15 1 Valencià De matí
P 1 32 27 5 Valencià De matí
P 2 32 27 5 Valencià De matí
T 0 64 54 10 Valencià De matí
U 1 32 27 5 Valencià De matí
U 2 32 27 5 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Divendres 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
      Dimecres 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 12:00 14:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 11:00 12:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 12:00 14:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
U 2 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 14:00 15:00 AULA 2-1 FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 3 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
L 4 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 12:00 14:00 S-4 TALLER D'ORTOPODOLOGIA FACULTAT d'INFERMERIA i PODOLOGIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
L 2 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
MARIA PILAR NIETO GIL
L 3 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
MARIA PILAR NIETO GIL
L 4 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
MARIA PILAR NIETO GIL
P 1 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
MARIA PILAR NIETO GIL
P 2 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
MARIA PILAR NIETO GIL
T 0 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
U 1 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN
U 2 MARIA MONTSERRAT ALCAHUZ GRIÑAN