Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34395 Desenvolupament comunitari . 4,5 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1200 Grau d'Infermeria 1 1 4 Optatiu Veure guia
1213 Grau d'Infermeria (Ontinyent) 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: OD
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
69 62 7 13/09/2021 23/12/2021 20/01/2022 28/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
L 1 17 14 3 Castellà De vesprada
L 2 18 16 2 Castellà De vesprada
L 3 17 16 1 Castellà De vesprada
L 4 18 16 2 Castellà De vesprada
P 1 35 31 4 Castellà De vesprada
P 2 35 31 4 Castellà De vesprada
T 0 70 62 8 Castellà De vesprada
U 1 35 31 4 Castellà De vesprada
U 2 35 31 4 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 20:00 21:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
      Divendres 18:00 19:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
L 1 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
P 1 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
U 1 13/09/2021 20/05/2022 Dimarts 15:00 16:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
L 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
P 2 13/09/2021 20/05/2022 Divendres 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
U 2 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 15:00 16:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
L 3 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
L 4 13/09/2021 20/05/2022 Dijous 18:00 20:00 AULA 4 (Hospital General) HOSPITAL GENERAL
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
L 1 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
L 2 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
L 3 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
L 4 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
P 1 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
P 2 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
T 0 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
U 1 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ
U 2 MIGUEL ANGEL MARTIN LOPEZ