Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43985 Envelliment i desenvolupament social . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2187 M.U. en Psicogerontologia 13-V.1 2 1 1 Obligatori Veure guia
3149 Psicogerontologia: Perspectiva del Cicle Vital 3 2 0 Optatiu Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 22 8 26/10/2021 29/10/2021 31/05/2022 22/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
U 0 40 22 18 Castellà De vesprada
X 0 40 22 18 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
X 0 19/10/2021 23/02/2022 Dilluns 16:00 21:00 AULA EST 2.1 FACULTAT PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
U 0 MARIA PAZ VIGUER SEGUI
X 0 MARIA PAZ VIGUER SEGUI