Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44721 Individu i migració . 20 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2228 M.U. en Internacional en Migracions 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
35 21 14 04/04/2022 02/06/2022 03/06/2022 30/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 40 21 19 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 11/10/2021 10/06/2022 Dilluns 16:00 21:00 AULA 26 AULARI I
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 EDELIA VILLARROYA SOLER
SILVIA SARABIA VICENTE
DOMINGO PUJANTE GONZALEZ
MARIA PILAR LOPEZ SANCHEZ
FELIPE HURTADO MURILLO
HECTOR GRAD FUCHSEL
KONSTANZE SCHOEPS .
BEATRIZ GIL JULIA
JESUS CASTRO CALVO
GONZALO CASTRO CEDENO
ANNA ELIA .
SERGIO MARTINEZ HERVAS