Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 44841 Psicologia organitzacional i conducta organitzacional . 4 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2235 M.U. Erasmus Mundus Psicologia del Treb.Organiz.RR.HH.17-V.1 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: P3
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 16 34 13/09/2021 23/12/2021
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 50 16 34 Anglès De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 ISABEL RODRIGUEZ MOLINA
MARIA NURIA TORDERA SANTAMATILDE
MARIO MARTINEZ CORCOLES
MARCO DEPOLO .
VICENTE A. MARTINEZ TUR