Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34158 Anàlisi matemàtica IV . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 45 19 13/09/2021 23/12/2021 10/01/2022 23/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
O 1 32 27 5 Valencià De vesprada
O 2 32 18 14 Valencià De vesprada
P 1 32 24 8 Valencià De vesprada
P 2 32 21 11 Valencià De vesprada
T 0 64 45 19 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 17:00 18:30 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
P 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:30 18:30 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
P 2 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 17:00 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 1 13/09/2021 21/12/2021 Dimarts 13:00 14:30 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 2 13/09/2021 21/12/2021 Dilluns 13:00 14:30 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
O 1 PABLO GALINDO PASTOR
O 2 PABLO GALINDO PASTOR
P 1 PABLO GALINDO PASTOR
P 2 PABLO GALINDO PASTOR
T 0 PABLO GALINDO PASTOR