Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34161 Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 44 20 13/09/2021 22/12/2021 27/01/2022 13/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 25 7 Valencià De vesprada
I 2 32 19 13 Valencià De vesprada
O 1 32 25 7 Valencià De vesprada
O 2 32 19 13 Valencià De vesprada
T 0 64 44 20 Valencià De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 15:45 16:45 AULA 1.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 1 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 17:00 19:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 17:00 19:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 19:00 20:30 AULA 1.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 19:00 20:30 AULA 1.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
      Dimarts 19:00 20:30 AULA 1.7 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 ISABEL CORDERO CARRION
I 2 ISABEL CORDERO CARRION
O 1 ISABEL CORDERO CARRION
O 2 ISABEL CORDERO CARRION
T 0 ISABEL CORDERO CARRION