Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34162 Aproximació numèrica . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 3 Obligatori Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
64 42 22 13/09/2021 23/12/2021 26/01/2022 14/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 14 18 Valencià De matí
I 2 32 28 4 Valencià De matí
O 1 32 13 19 Valencià De matí
O 2 32 29 3 Valencià De matí
T 0 64 42 22 Valencià De matí
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 09:30 10:30 AULA 0.2 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 1 13/09/2021 22/12/2021 Dimecres 11:00 13:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 11:00 13:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
I 1 13/09/2021 22/12/2021 Dimecres 11:00 13:00 AULA D'INFORMÀTICA V FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 1 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 13:00 14:30 AULA 0.5 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 08:30 10:30 AULA D'INFORMÀTICA II FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 13:00 14:30 AULA 0.2 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
I 2 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
O 1 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
O 2 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
T 0 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES