Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34163 Càlcul numèric . 9 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 4 Obligatori Veure guia
Grup: B
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
60 49 11 13/09/2021 22/12/2021 18/01/2022 15/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 1 32 27 5 Castellà De vesprada
I 2 32 25 7 Castellà De vesprada
O 1 32 26 6 Castellà De vesprada
O 2 32 26 6 Castellà De vesprada
T 0 64 52 12 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 15:30 17:00 AULA 0.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 1 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 15:00 17:00 AULA D'INFORMÀTICA IV FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:30 18:30 AULA D'INFORMÀTICA IV FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Divendres 13:30 15:00 AULA 0.5 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 1 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 13:00 14:30 AULA D'INFORMÀTICA V FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
I 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 13:00 14:30 AULA D'INFORMÀTICA II FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
O 2 13/09/2021 23/12/2021 Dimarts 13:00 14:30 AULA D'INFORMÀTICA V FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
      Dimecres 13:00 14:30 AULA 0.2 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 1 ROSA MARIA PERIS SANCHO
I 2 ROSA MARIA PERIS SANCHO
O 1 ROSA MARIA PERIS SANCHO
O 2 ROSA MARIA PERIS SANCHO
T 0 ROSA MARIA PERIS SANCHO