Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34178 Models d'investigació operativa . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
34 34 0 13/09/2021 23/12/2021 27/01/2022 14/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 0 37 37 0 Anglès De vesprada
O 0 37 37 0 Anglès De vesprada
T 0 37 37 0 Anglès De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
I 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 18:30 20:30 AULA 1.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 18:30 20:30 AULA 1.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 18:30 20:30 AULA 1.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 0 RAFAEL MARTI CUNQUERO
O 0 RAFAEL MARTI CUNQUERO
T 0 RAFAEL MARTI CUNQUERO