Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 34181 Mètodes numèrics avançats . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1107 Grau de Matemàtiques 1 1 4 Optatiu Veure guia
Grup: A
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
44 41 3 31/01/2022 20/05/2022 25/05/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 0 45 41 4 Castellà De vesprada
O 0 45 41 4 Castellà De vesprada
T 0 45 41 4 Castellà De vesprada
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
I 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimecres 15:00 17:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dijous 17:00 19:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 AULA 0.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
      Dimecres 15:00 17:00 AULA D'INFORMÀTICA III FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 0 MARIA CARMEN MARTI RAGA
O 0 DIONISIO FELIX YAÑEZ AVENDAÑO
T 0 DIONISIO FELIX YAÑEZ AVENDAÑO