Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 36589 Mètodes numèrics . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1928 Programa de doble Grau Física-Matemàtiques 1 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: FM
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
30 27 3 31/01/2022 20/05/2022 23/05/2022 27/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
I 0 30 27 3 Castellà De matí
O 0 30 27 3 Castellà De matí
T 0 30 27 3 Castellà De matí
Horaris
Segon quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
I 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 12:00 14:00 AULA D'INFORMÀTICA IV FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Dimarts 08:30 09:30 AULA 0.3 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
O 0 31/01/2022 20/05/2022 Dilluns 12:00 14:00 AULA D'INFORMÀTICA II FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
      Dimarts 12:00 14:00 AULA D'INFORMÀTICA IV FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
T 0 31/01/2022 20/05/2022 Divendres 13:00 14:00 AULA 0.4 FAC. DE MATEMÀTIQUES (BLOC G)
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
I 0 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
O 0 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES
T 0 FRANCESC ARANDIGA LLAUDES