Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 42233 Treball fi de màster . 12 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2002 M.U. rn Bioestadística 10-V.1 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
40 15 25 13/09/2021 20/05/2022 01/06/2022 01/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
F 0 40 15 25 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
F 0 JOSE DOMINGO BERMUDEZ EDO
MARIA CARMEN ARMERO CERVERA
ANTONIO MANUEL LOPEZ QUILEZ
DAVID VALENTIN CONESA GUILLEN
IVAN ARRIBAS FERNANDEZ
ANABEL FORTE DELTELL
ANA CORBERAN VALLET
MIGUEL ÁNGEL MARTINEZ BENEITO
MARIA DEL CARMEN IÑIGUEZ HERNANDEZ
FRANCISCO JOSE SANTONJA GOMEZ
RUBEN AMOROS SALVADOR