Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 35362 Pràctiques externes de sociologia-Ciències Polítiques i de l'Administració Pública . 18 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
1924 Programa Doble Titulació CCPPAA-Sociologia 1 1 5 Obligatori Veure guia
1925 Programa Doble Titulació Sociologia-CCPPAA 1 1 5 Obligatori Veure guia
Grup: 4
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 3 47 31/01/2022 20/05/2022 09/06/2022 01/07/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
S 0 50 3 47 Castellà De matí
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
S 0 DANIEL GABALDON ESTEVAN