Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 42747 Taller per al desenvolupament d'equips eficaços i direcció de reunions . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2126 M.U. Direcció i Gestió de Recursos Humans 12-V.2 2 1 2 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 34 16 13/09/2021 23/12/2021 12/01/2022 17/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 34 16 Castellà De vesprada
T 0 50 34 16 Castellà De vesprada
U 0 50 34 16 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dilluns 15:30 18:30 AULA OB7 AULARI OEST
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
U 0 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 15:30 18:30 AULA OB7 AULARI OEST
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 ANA ISABEL FERNANDEZ MESA
T 0 ANA ISABEL FERNANDEZ MESA
U 0 ANA ISABEL FERNANDEZ MESA