Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43377 Prevenció, detecció i tractament de la violència de gènere . 6 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2153 M.U. Gènere i Polítiques d'Igualtat 12-V.2 2 1 1 Optatiu Veure guia
Grup: P2
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 32 18 31/01/2022 20/05/2022 09/06/2022 30/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
T 0 50 32 18 Castellà De vesprada
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
T 0 GABRIELA MORIANA MATEO
LUCIA GOMEZ SANCHEZ