Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43407 Legislació aplicada . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2155 M.U. Gestió Cultural 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
25 17 8 13/09/2021 23/12/2021 14/01/2022 20/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
E 0 50 21 29 Castellà De vesprada
T 0 50 21 29 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Part del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dijous 16:00 20:30 AULA 3A3 FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
E 0 ANTONIO JESÚS MARTÍNEZ BODÍ
IVÁN LABARTA OLLER
T 0 JESUS OLAVARRIA IGLESIA