Continguts

Curs: 2021-22
Assignatura: 43573 Càlcul i estadística . 3 ECTS
Titulacions
Titulació Nom Cicle Objectiu Curs Caracter Guia docent assignatura
2161 M.U. en Prevenció de Riscos Laborals 12-V.2 2 1 1 Obligatori Veure guia
Grup: PT
Places grau Datas Exàmens
Cap. Nom.Mat. Lliu. Des de Fins a Conv.1 Conv.2
50 25 25 13/09/2021 24/11/2021 21/12/2021 09/06/2022
Subgrups
Tipus aula Subgrup Capacitat Nom.Mat. Places Lliures Idioma Horari
P 0 50 25 25 Castellà De vesprada
T 0 50 25 25 Castellà De vesprada
Horaris
Primer quadrimestre
Totes les setmanes del període lectiu
Subgrup Des de Fins a Dia De A Aula Edifici
T 0 13/09/2021 23/12/2021 Dimecres 16:00 18:30 AULA N505 AULARI NORD
Profesors
Tipo aula Subgrup Nom i cognoms
P 0 VIRGILIO PEREZ GIMENEZ
T 0 VIRGILIO PEREZ GIMENEZ